TÁBLÁZATOK EXCEL WORD GOOGLE

A legismertebb táblázat kezelő rendszerek használata.

Excel Word Google Táblázatok

Mindegyik máshogy működik, és másra is való. A lényeg, hogy professzionális megoldásokra van szükség a hatékony napi munkához, legyen a feladat akár Excel, akár Word, akár Google táblázatok készítése és használata. Az Excel táblázatok komplex, bonyolult számításokra, kimutatásokra, a Word táblázatok szövegekben szövegekre, a Google táblázatok leginkább az internetre valók.  t: 06 30 409 2113    Táblázatok pénzügynek, értékesítésnek, vezetésnek.

KÉSZÍTÉS

cellák
formázás
adatbázisok
pivot
grafikonok

CIKKEK

tippek és trükkök
tanácsok,
javaslatok,
praktikus
megoldások

Excel Word Google

Excel Word Google

Excel Word Google

Excel táblázatok. A legismertebb és legeltejedtebb táblázatok készítésére való program, ami bonyolult operatív rendszerek és kimutatások létrehozására alkalmas. Az utóbbi időkben az excel függvény funkciói, és jelentés készítési lehetőségei tovább bővültek, melyekkel már nagyon kompakt, nagyon informatív és jól átlátható kimutatásokat és adatelemzésket készíthetünk. Power Pivot, Power View, BI bővítmények. Ezek nagyon jó eszközök, de éppen ezért, már nem is egyszerű, nem felhasználói szintű tudást iénylő táblázatokat készítő rendszerek.

 

A táblázatok elkészítésekor számtalan hasznos excel függvény közül tudunk választani, hogy ha úgy kell, a függvények bonyolult láncolatával előállítsuk a kívánt adatot, és akár a formázást, a felhasználói kinézetet is. Legismertebb és legtöbbet használt excel függvények, a darab, szumma, szumha, fkeres, dátum, melyeket szinte naponta alkalmazunk.

 

Sok esetben nem elég, vagy nem hatékony csupán függvények használatával megoldani a táblázatok feladatait. Ilyenkor jön a táblázatok következő szintje, a makró, a táblázatok adatkezelésének szoftveres számítása, ez pedig már valóban speciális tudást igényel.

Az excel táblázatkezelő előnye a komplexitása, általa szinte minden előforduló üzleti kimutatás készítési feladatot meg tudunk oldani. Természetesen egy jó alap szint után a dolog már bonyolódik, és nagyon összetett feladatok megoldásához már jelentős szakmai hozzáértésre van szükség.  A kezdő és haladó táblázat kezelő-készítő tudás sokféle tanfolyamon elsajátítható, de mint minden szakmában, profi dolgokat nem lehet mellékesen csinálni, sok éves, csak ezzel foglalkozó gyakorlatra és tudásra van szükség a komolyabb estek sikeres és hatékony megoldásához. Excel táblázatok.

Excel Word Google

Excel Word Google

Excel Word Google

Word táblázatok. Ha lehet, az excelnél még ismertebb és elterjedtebb irodai alkalmazás a MS Office Word szövegszerkesztője, szinte mindenki találkozott és dolgozott már vele. Leveleink megírásához többnyire csak a funkciói töredékét használjuk, de az biztos, hogy a szövegek között vannak táblázatok, word táblázatok is. Mivel az egész program szövegszerkesztésre való, ebből adódik is, hogy a word táblázatok leginkább szöveg elemek táblázatos formában való megjelenítésére alkalmasak.

Ez a dolguk, ezt tudják. Ugyan lehet némi számítási képességet is használni, de ezek a táblázatok sokkal inkább a szövegbe illeszkedő szöveg elemek, melyek formázhatók, méretezhetők, színekkel, szegélyekkel, a környező dokumentum szöveg stílusára szabhatók. Word táblázatok.

Excel Word Google

Excel Word Google

Excel Word Google

Google táblázatok. Legjellemzőbb tulajdonságuk, hogy leginkább online felületeken, felhős tárhelyeken, és internet böngészőkben találkozunk velük. Itt is igaz, hogy a céljából adódik a többi jellemzője, hiszen a cél meghatározza a beépített funkciókat, a google táblázatok működését, képességét.

Az emailben küldött, akár excel táblázat csatolmányokat közvetlenül a böngészőben megnézhetjük, sőt, a Dropbox, Google Drive, One Drive stb. felhő tárhelyeken tartott táblázatainkat szerkeszthetjük is, anélkül, hogy a gépre telepített Excel, Open Office, vagy hasonló táblázat kezelő programunk lenne. A Google Táblázatok nagyon előnyös lehet kisebb, egyszerűbb számításokat, képleteket használó táblázatok munkáihoz, főképpen ha internetes csoportmunkára, többek által olvasott, szerkesztett táblázatokra van szükségünk. 

Excel Word Google

Excel Word Google

Excel Word Google

HOGY JÓL MENJENEK A DOLGOK

Profi táblázatok a hatékony munkához

Ebben tudunk segíteni. 
telefon: 06 30 409 2113   

EGY WORD TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE CIKK

 

direkt link: 3.11.1 Táblázatok kezelése m pdf

“… Egy táblázatos feladat elkészítése előtt döntsük el, hogy a feladat megoldásához melyik lesz a megfelelő eszköz! Olyankor célszerű szövegszerkesztövel készíteni egy táblázatot, amikor a táblázatot csupán formai megjelenítésre használjuk, és nem tartalmaz bonyolult számításokat. Amennyiben a táblázatot alapvetően számítások elvégzésére használjuk, akkor táblázatkezelö eszközt használjunk, és az azzal elkészített táblázatot illesszük a dokumentumba. Célszerű akkor is táblázatkezelö alkalmazást használní amikor a táblázatunk nagyon nagy méretű…”

 

Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
Táblázatok kezelése
Táblázat beszúrása, létrehozása
A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de
ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már ki-
egészítették táblázatkészítő műveletekkel, melyek a formázási lehetőségekkel együtt
igen színvonalas táblázatok készítését teszik lehetővé.
A táblázatban szereplő szövegek, adatok egy egységet képeznek, így olyan paran-
csokat is végrehajthatunk, melyek az egyes adatok közti összefüggésekre épülnek.
Ilyen parancs lehet az adatok nagyság szerinti rendezése. A táblázat legkisebb egy-
sége a cella. A táblázatok cellái több bekezdést is tartalmazhatnak, így nagyon sok
olyan lehetőséget, illetve formázást használhatunk egy cellában, mely a bekezdések-
re jellemző.
A táblázatok kezelésére szolgáló parancsokat a Táblázat menüből érhetjük el.
Táblázatokat háromféleképpen készíthetünk:
Rajzolással (Táblázat/Táblázat rajzolása);
a Táblázat/Beszúrás/Táblázat menü segítségével;
az eszköztár Táblázat beszúrása gombjával .
1. ábra
Táblázat kezelése menüből
Egy táblázat készítésekor meg kell határoznunk a táblázatban szereplő oszlopok és
sorok számát. Ezek a számok a táblázat készítése során módosíthatók, így lehetnek
eltérő cellaszámú sorok is.
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
1
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
2. ábra
Táblázat oszlopainak és sorainak számát ebben az ablakban adhatjuk meg
A táblázatok egyik előnye, hogy tetszés szerint keretezhetjük, színezhetjük, formáz-
hatjuk. A Word a táblázatok formázására különböző előre elkészített formátumokat is
tartalmaz.
A táblázatkezelő alkalmazások (pl. Excel) sokkal többféle lehetőséget tartalmaznak,
mint a szövegszerkesztők, és fordítva is igaz az állítás. A szövegszerkesztők táblá-
zatkészítője is tartalmaz olyan lehetőségeket, melyeket a táblázatkezelők nem tud-
nak. Ezért egy táblázatos feladat elkészítése előtt döntsük el, hogy a feladat megol-
dásához melyik lesz a megfelelő eszköz!
Olyankor célszerű szövegszerkesztővel készíteni egy táblázatot, amikor a táb-
lázatot csupán formai megjelenítésre használjuk, és nem tartalmaz bonyolult
számításokat. Amennyiben a táblázatot alapvetően számítások elvégzésére hasz-
náljuk, akkor táblázatkezelő eszközt használjunk, és az azzal elkészített táblázatot
illesszük a dokumentumba. Célszerű akkor is táblázatkezelő alkalmazást használni,
amikor a táblázatunk nagyon nagy méretű.
A táblázat cellái között a Tab billentyűvel tudunk előre mozogni, és a Shift+Tab bil-
lentyűkkel vissza. Ha a Tab billentyűt a táblázat utolsó cellájánál nyomjuk le, akkor
egy új táblázatsort hoz létre a szövegszerkesztő.
3. ábra
Táblázat alapformája
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
2
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
Egy táblázatban kijelölhetünk egy cellát, cellatartományt, oszlopokat és sorokat. Egy
cella kijelöléséhez álljunk a cella elejére úgy, hogy a szövegkurzor egy balra felfelé
mutató nyíllá alakuljon át, ezután kattintsunk a cellára! Több cella kijelöléséhez áll-
junk az első kijelölendő cellára! Nyomjuk meg a bal egérgombot, és húzzuk az egeret
az utolsó cellára!
4. ábra
Cellák (sorok) kijelölése
Oszlop kijelöléséhez álljunk a táblázat fölé úgy, hogy egy lefelé mutató fekete nyíl
jelenjen meg. Ezután kattintsunk a bal egérgombbal!
5. ábra
Oszlop kijelölése
A teljes táblázat kijelöléséhez használjuk a Táblázat/Kijelölés/Táblázat parancsot!
A cellákba ugyanúgy írhatunk szöveget, és azt ugyanúgy formázhatjuk, mintha önálló
bekezdés lenne. A cellákba könnyedén írhatunk szöveget vagy számokat. Egyszerű-
en csak álljunk a megfelelő cellába, és már gépelhetünk is.
6. ábra
Egy kitöltött táblázat
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
3
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
Oszlopok, sorok, cellák beszúrása
Ha újabb oszlopot szeretnénk beszúrni a táblázatba, akkor első lépésként ki kell
jelölni azt az oszlopot, amelyik elé/mögé egy újabbat szeretnénk beszúrni. A Táblá-
zat menü Beszúrás parancsánál most már aktív az Oszlopok balra és az Oszlopok
jobbra parancs. A megfelelőt válasszuk ki, és meg is jelenik a megfelelő helyen az
üres oszlop. Új sort ugyanígy lehet beszúrni, csak a kijelölés után – logikusan – a
menüben a Sorok fölé és a Sorok alá parancs lesz aktív.
Ha törölni szeretnénk oszlopokat és sorokat a táblázatból, jelöljük ki a törlendő
elemeket, majd jelenítsük meg a helyi menüt. Adjuk ki az Oszlopok törlése parancsot!
A kijelölt oszlopok eltűnnek a táblázatból. Sorok törlése hasonló módon történik.
Ugyanezt megtehetjük menüből is. Jelöljük ki a törlendő oszlopot/sort/cellát. A Táblá-
zat/Törlés parancsnál válasszuk ki a megfelelőt, majd nyomjuk meg az OK gombot.
Ha a táblázatunkban utólagosan törölni szeretnénk egy cellákat elválasztó vona-
lat (cellákat akarunk összevonni), nagyon egyszerűen megtehetjük a radír segítsé-
gével. A Táblázatok és szegélyek eszköztáron található egy Radír
kétállapotú
gomb, amelynek segítségével elvégezhetjük ezt a feladatot. Ugyanezt megtehetjük
menüből is. Jelöljük ki az összevonandó cellákat, a Táblázat/Cellák egyesítése pa-
ranccsal végrehajthatjuk az utasítást.
Előfordulhat, hogy a táblázat készítése közben derül ki, hogy szükség van még egy
cellára, esetleg jó lenne egy cellát felosztani oszlopokra és sorokra. Lehetőség
van egy cella/több cella jobbra tolására, illetve cella/cellák eltolására lefelé. Jelöljük ki
azt a cellát/azokat a cellákat, amelyik/amelyek mozgatására szükség van. A Táblá-
zat/Beszúrás/Cellák… parancsnál jelöljük be a nekünk megfelelőt, majd nyomjuk
meg az OK gombot.
7. ábra
Cellák beszúrása ablak
Ha egy cellát kell felosztanunk sorokra és oszlopokra, jelöljük ki a felosztandó cel-
lát/cellákat. A Táblázat/Cellák felosztása parancsnál adjuk meg, hogy hány oszlopból
és sorból álljon a cella, majd nyomjuk meg az OK gombot.
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
4
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
8. ábra
Cellák felosztása ablak, illetve egy felosztott cella
Méretezés, szegély és mintázat
A Wordben is lehetőség van a táblázat „csinosítására”: a méretezésre, szegélyek és
mintázat beállítására. Jelöljük ki a táblázatot és válasszuk a Táblázat/Táblázat tulaj-
donságai parancsot! A következő ablak jelenik meg:
9. ábra
Táblázat tulajdonságai ablak
Mindegyik fülön beállíthatjuk a méretet (táblázatnál, oszlopnál és cellánál a széles-
séget, sornál a magasságot). A táblázatnál és a cellánál az igazítást is beállíthatjuk.
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
5
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
Táblázatnál azt, hogy hol helyezkedjen el: balra, középre vagy jobbra, cellánál pedig
azt, hogy a cellatartalom függőlegesen hová kerüljön: felülre, középre, balra.
A táblázat szegélyét és mintázatát a Táblázat fül Szegély és mintázat gombjával ál-
líthatjuk be. Ez teljesen azonos az Excel megfelelő ablakával: beállítható a szegély
vastagsága, színe, típusa, az, hogy hol legyen a táblázatban szegély.
Konvertálás, sorba rendezés
A konvertálás segítségével szöveget táblázattá, illetve táblázatot szöveggé ala-
kíthatunk át – bizonyos szabályok betartásával. Például egy tabulátorokkal elkészí-
tett oszlopos elrendezést nagyon könnyen táblázattá alakíthatunk. Jelöljük ki az át-
alakítandó szöveget. A Táblázat/Konvertálás/Szöveg táblázattá parancs megjelölé-
sével a következő ablak jelenik meg:
10. ábra
Konvertálás; Szövegből táblázat ablak
Adjuk meg az oszlopok, sorok számát (ezt a kijelölt szövegben előtte nézzük meg), a
méretezés típusát (ezen később a már ismertetett módszerekkel változtathatunk),
majd a Cellahatárolónál jelöljük be a megfelelő módot (ez most a Tabulátorjel). Ha
mindent rendben találunk, az OK gomb megnyomásával kész is a táblázat.
11. ábra
Tabulált szöveg és az abból konvertált táblázat
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
6
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
Táblázatból ugyanezzel a logikával lehet szöveget előállítani:
12. ábra
Táblázat konvertálása szöveggé pontosvessző cellahatárolóval
A sorba rendezés segítségével különböző kritériumok alapján sorba rendezhetjük
szövegünket. Ez nagyon hasznos lehet például nevek listájánál. Még csak nem is kell
táblázatban lennie a szövegünknek, elég, ha bekezdéssel választjuk el egymástól a
sorba rendezendő szövegrészeket. Ha ez megvan, akkor jelöljük ki a sorba rendezni
kívánt szöveget. A Táblázat/Sorba rendezés parancs bejelölésével a következő ablak
jelenik meg:
13. ábra
Sorba rendezés, Szöveg rendezése ablak
A Rendezés legördülő ablak a Bekezdést és a Mezőt kínálja fel. (Ez utóbbi akkor kell,
ha szövegünk nem bekezdéssel van elválasztva, hanem Tabulátorral, pontosvessző-
vel vagy más jellel. Ekkor az Egyebek gomb megnyomásával állíthatjuk be a megfe-
lelő jelet.) A Formátum lehet szöveg (pl. névsor), szám (pl. áru ára) vagy dátum (pl.
születési év). Beállíthatjuk, hogy csökkenő vagy növekvő sorrendbe rakja az adato-
kat, mindössze a megfelelő rádiógombot kell bejelölni. Ha mindezzel megvagyunk,
az OK gomb megnyomása után kész a sorba rendezett szövegünk.
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
7
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
14. ábra
Lista sorba rendezés előtt és után
Automatikus táblázatformázás
A szövegszerkesztők rendelkeznek előre elkészített táblaformátumokkal, melyek
használatával jelentősen leegyszerűsödik a táblázatok formázása. Egyszerűen egy
listából kiválasztjuk a nekünk legjobban tetsző sablont, és a szövegszerkesztő au-
tomatikusan átformázza a táblázatot a sablonnak megfelelően. A feladat végrehajtá-
sához adjuk ki a Táblázat/Automatikus formázás… parancsot!
15. ábra
Automatikus formázás
A megjelenő ablakban válasszunk ki egy formátumot! A Minta mutatja a kiválasztott
formátumot. Az Alkalmaz gomb lenyomása után a táblázat automatikusan felveszi a
kiválasztott formát.
Az eszköztáron található Táblázatok és szegélyek ikon
bejelölésével az alábbi
két ikonnal is találkozhatunk:
. Az egyik az oszlopok magasságát, a másik
sorok szélességét állítja azonos méretűre.
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
8

 

design szöveg tömb. Professzionális EXCEL táblázat készítés, GOOGLE táblázat készítés, WORD táblázat készítés. PIVOT táblák, VEZETŐI információs rendszerek.  Üzleti szemmel. EXCEL TÁBLÁZAT KÉSZÍTÉS. Üzleti tanácsadás üzleti szemmel. Hasznos dolog egy cégnél a különféle pénzügyi, értékesítési, vezetői EXTRA excel táblázatok készítése. Plusz lehet lehet a power PIVOT TÁBLA, és nagyon extra dolog a vezetői KIMUTATÁS DASHBOARD. Alapvető az EXCEL táblázatok készítése a hatékony napi folyamatokhoz, praktikusak az automatikus táblázat  megoldások, az operatív megoldások, a szabadság tervezők, az üzleti terv kalkulációk, és kontrolling kimutatások. EXCEL és GOOGLE és WORD. Először jöhet egy KONZULTÁCIÓ, utána pedig a profi  excel táblázat készítés, a különféle hasznos táblázat kezelési megoldások elkészítése. TÁBLÁZAT  SZAKÉRTŐ.  A cél, hogy informatívak, áttelinthetőek legyenek a napi jelentések, értékesítési kimutatások. EXTRA KÜLÖNLEGES EXCEL táblázat készítés, pivot tábla, dashboard, kimutatások, információs rendszerek. Területek: PÉNZÜGY és KONTROLLING és sales  értékesítés, és KERESKEDELEM.  Excel táblázatok készítése és üzleti siker : excel üzleti szemmel. Profi táblázatok + jó partnerség + üzleti tanácsadás =  EXCELMESTER.

excelmester készítés excel táblázat készítés pivot pivot tábla készítés üzlet üzleti terv készítés oktatás excel táblázat tippek excel táblázat készítés hírek pivot tábla készítés fórum excel kalkuláció készítés keresés pivot tábla példák excel táblázat feladatok excel táblázat készítés függvények excel kimutatás készítés funkciók üzleti terv készítés pivotok pivot tábla készítés info excel táblázat készítés kapcsolat excel táblázat készítés regisztráció excel táblázat belépés kategóriák/cikkek kat-cikk táblázatok készítése  excel word google tanulmányok cikkek  cikkek pivot tábla készítés  word word táblázatok készítése új jelszó excelmester üzenet excel táblázat készítése lp0 lp0 lp1 lp1 lp2 lp2 lp3 lp3 szabterv1 szabadság tervező 1 FB fb G+ G+ ü s&d

porta. mi, facilisis ante. neque. Aliquam felis