Szabadság kalkulátor excel táblázat program.

Hasznos általános éves dolgozói szabadság kalkulátor excel táblázat program.

Ingyenes, szabadon letölthető és felhasználható.

szabadság tervező

2099

okkal népszerű

Szabadság napok számítása. Szabadság kalkulátor. 20XX … kérje az aktuálisat !

Mindenki szeretné tudni, és természetesen kötelező a munkaadónak is kiszámítani, hogy a munkavállalóknak, dolgozóknak az adott évre mennyi szabadság jár. A kivehető szabadság napok számát jogszabály határozza meg, és több tényező alapján áll össze, ez a munkatársakat megillető, éves szabadság.

Szabadság kalkulátor excel táblázat program.

 

A letölthető szabadság kalkulátor programunk számítási alapja a vonatkozó jogszabály. Ez alapján kalkulál a táblázat. A figyelembe vett tényezők az alapszabadság, fiatalkorúakat megillető pótszabadság, kor szerinti pótszabadság, gyermek születés, gyermekek száma, esetleges egészségügyi fogyatékosság, munkahely veszélyessége, az adott évben a munkában töltött idő kiegészítő pótszabadságok.

A szabadság kalkulátor excel táblázat fő lapjának a képe kattintásra itt látható. A kalkulátor excel táblázat két munkalapból áll, az egyik a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit tartalmazza, így az mindig kéznél van. A másik lap a tényleges számítási oldal, ahol a különféle adatok megadása után a program automatikusan kiszámítja a dolgozót megillető hivatalos szabadság napok számát. Praktikus, és egyszerű kezelni.

A szabadság kalkulátor táblázatba a cég neve, a dátum, a dolgozó neve is beírható, egy szokásos A4 lapként kinyomtatható, aláíratható, így akár bizonylatként, dokumentációként is lehet használni.

Ingyenes és letölthető itt, egyből használható is a szabadság kalkulátor, a fájlra kattintva megnyílik az excel táblázat. Szabadság kalkulátor, dolgozót megillető szabadság nap számítási excel táblázat program, cégeknek, vállalkozásoknak, intézményeknek. Nagyon egyszerű használni, mindig kéznél van egy bérszámfejtés, hr számára.

Ami nagyon hasznos lehet még az a szabadság tervező, szabadság nyilvántartó, szabadság naptár excel táblázat programunk. Valóban okkal népszerű, mert nagyon jól kezelhető, egyszerű, mégis profi kis rendszer. Ez is ingyenes, szabadon használható, letölthető ITT.

Excelmester. Szabadság tervező, szabadság nyilvántartó, munkaidő nyilvántartó, elektronikus jelenléti ív. Profi üzleti tervek, excel táblázatok, operatív, működő adatkezelési megoldások, üzleti kalkulációk készítése.  t: 06 30 409 2113    Hasznos megoldások pénzügynek, értékesítésnek, vezetésnek.

Ez a szabadság táblázat kalkulátor program a munkaviszony alapján járó napokat kezeli, de természetesen vannak még ezen kívül is még kategóriák, melyekre külön jogszabályok vonatkoznak, de ott nincs szükség ilyesféle számításokra.

Előfordul, hogy valaki megbetegszik, akkor jár neki

betegszabadság

és a betegszabadság idejére pedig különböző táppénz, térítés, hiszen rendelkezik egészségbiztosítással, ami részben fedezi az ilyenkor kieső munkabér összegét.

Az is előfordul, hogy valaki mondjuk családi okok miatt, vagy egy hosszabbra tervezett világjárás miatt a normál lehetőség napoknál hosszabb időre szeretne távollenni a munkától, munkahelyétől. Ez a

fizetés nélküli szabadság.

Ilyen esetekben a munkaadóval való megegyezésen múlik a dolog, az, hogy miben állapodnak meg. Mennyi időre lesz távol, megtartják-e a pozícióját, biztosan visszavárják-e, és hasonló szempontok.

 

 

Egy dolog biztos, mindenki szeret szabadságra menni. Mindenkinek szüksége van a pihenésre. Kinek többre, kinek kevesebbre, ki otthon tölti, ki a balatonnál, van aki külföldre utazik, és van aki járja a hegyeket, túrázik. Fizikailag is szükséges, hogy kipihenjük magunkat, egészen másfajta fáradtság legyen, mint a munkahelyen. És persze legfőképp lelkileg is fontos, hogy legyenek privát, pihenős, örömteli napjaink, amikor kiszakadunk a hétköznapi környezetből, a munka szokásos stressz helyzeteiből, és feltöltődünk lelkileg, más tájakkal, más dolgokkal, más ételekkel, más emberekkel találkozunk. Ha nem is fél évre, ha nem is mindig pálmafákkal, de mindenképpen az örömünkre.

A szabadság kalkulátor – a vonatkozó jogszabályi előírások

 

Részlet a Munka Törvénykönyvéből (2012/I.)
59. A szabadság 115. §
(1) A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.
(2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában
a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
b) a szabadság,
c) a szülési szabadság,
d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának,
e) a keresőképtelenség,
f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó,
g) a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés b)-k) pontban meghatározott tartama.

116. § Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.

117. § (1) A munkavállalónak
a) huszonötödik életévétől egy,
b) huszonnyolcadik életévétől kettő,
c) harmincegyedik életévétől három,
d) harmincharmadik életévétől négy,
e) harmincötödik életévétől öt,
f) harminchetedik életévétől hat,
g) harminckilencedik életévétől hét,
h) negyvenegyedik életévétől nyolc,
i) negyvenharmadik életévétől kilenc,
j) negyvenötödik életévétől tíz munkanap pótszabadság jár.

(2) A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben az (1) bekezdésben meghatározott életkort betölti.

118. §
(1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettő,
b) két gyermeke után négy,
c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.
(3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
(4) Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

119. §
(1) A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.
(2) A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár.

120. § A munkavállalónak, ha
a) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,
b) fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
c) vakok személyi járadékára jogosult évenként öt munkanap pótszabadság jár.

121. § (1) A munkavállaló részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg – a 118. § (4) bekezdését kivéve – a szabadság arányos része jár.
(2) A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

Szabadság kalkulátor excel táblázat

A szabadság számítás kalkulátor excel táblázat program ingyenes, szabadon letölthető és használható.

Szabadság kalkulátor excel táblázat program EXCELMESTER  .xlsx excel fájl

LETÖLTÉS

A felmerülő problémákat mindig üzleti szemmel is nézünk, mert a cél mindig a hatékony működés, a gördülékeny napi munka. A termelés, raktározás, pénzügy, értékesítés számára hasznos megoldásokat készítünk, vezetői kimutásokat, jó döntésekhez jó megoldásokat.   tel: 06 30 409 2113     

Professzionális EXCEL táblázat készítés, szabadság számító, szabadság kalkulátor excel táblázat program. ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS VEZETŐI információs rendszerek.  EXCEL TÁBLÁZAT KÉSZÍTÉS. Üzleti tanácsadás üzleti szemmel. Mindenhol szükség van az éves szabadság kiszámítására, a DOLGOZÓI SZABADSÁG KALKULÁTORRA. A munkatársaknak is fontos, és a cégnek, hivatalosan is szükséges. Fontos mindenkinek az, HOGY TUDJA MENNYI szabadság jár neki, az eltöltött évek alapján. Szabadság kalkulátor excel táblázat programunk ebben segít, és kiszámítja az éves vagy töredék évre járó szabadság napok számát. Hatékony szabadság kalkulátor. Pót szabadság kalkulátor. JOGSZABÁLY ALAPJÁN. A szabadság kalkulátor számítás részei a évek utáni PÓTSZABADSÁG, a fiatalkorúaknak járó pótszabadság, gyermek születési pótszabadság, gyermekek száma utáni pótszabadság számítása. A SZABADSÁG KALKULÁTOR nézi még az egészségügyi, munkahely veszélyesség, és MUNKÁBAN TÖLTÖTT IDŐ szempontokat is.  Hasznos dolog még a szabadság tervező, nyilvántartó, szabadság naptár program. Nagyon egyszerű használni, okkal nagyon népszerű. MINDENKI szeretné tudni mennyi jár neki. EXCEL TÁBLÁZAT SZABADSÁG KALKULÁTOR PROGRAM. a munkaadónak kötelező kiszámolni JOGSZABÁLY ALAPJÁN. a kitöltött táblázat lehet BIZONYLAT, cégnév, dologozó neve beírható. PROFI SZABADSÁG KALKULÁTOR excel táblázat program. A dolgozónak járó éves és töredék évi szabadság kalkulációja, kiszámítása kötelező. Alapszabadság, kor után járó pót szabadság kalkuláció, töredék éves munkában töltött idő szabadság kalkuláció számítás.  Aktuális lehet egy szabadság tervező excel táblázat program a szabadságok nyilvántartására. Alapja a szabadság nyilvántartó naptár, amihez van dolgozói online hozzáférés. HIVATALOS SZABADSÁG NAPOK SZÁMA SZABADSÁG KALKULÁTOR EXCEL TÁBLÁZAT PROGRAM. EXCEL SZAKÉRTŐ.  PROFESSZIONÁLIS EXCEL táblázat készítés, kölönféle célokra való kimutatások, információs anyagok. SZABADSÁG KALKULÁTOR.  EXCELMESTER.