Bruttó nettó bér kalkulátor excel táblázat

Egy fontos és hasznos bruttó nettó bérkalkulátor jövedelem adó számítás excel táblázat xls.

Ingyenes, szabadon letölthető és felhasználható.

szabadság tervező

2099

okkal népszerű

Bruttó nettó kalkulátor szja jövedelem és adó számítása. 20XX … kérje az aktuálisat.

Alapvető dolog, hogy mindenki szeretné tudni, hogy a kifizetett bruttó bérből mennyi nettó jövedelem marad a kezében, hiszen abból fizeti a mindennapi megélhetését. Aktuális lehet a tájékozódás, egy új állás, ajánlat, vagy béremelés esetén is.

Erre szolgál ez a kis program, a bruttó nettó bér kalkulátor táblázat. Az adózási jogszabályokban meghatározott módon kell kiszámítani a ténylegesen kézben maradó jövedelmet. Havonta, a bér kifizetésekor, és éves szinten, az éves személyi jövedelem adó bevallásnál. A kiszámításakor több tényezőre kell figyelni, mert mindezek befolyásolják, hogy mekkora lesz a tényleges éves bevételünk, ami a kezünkben marad, amiből gazdálkodhatunk.

Munkaviszonyból származó bruttó nettó bérkalkulátor excel táblázat, tájékoztató adatokkal. A jövedelem számítás során figyelembe vett tételek: MUNKAVÁLLALÓI OLDAL, BRUTTÓ bér, bruttó éves bér, adóalap csökkentő egyéb kedvezmény, számított szja, nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási járulék pénzbeni, egészségbiztosítási járulék természetbeni, munkaerő piaci járulék, járulékok összesen, levonások összesen: szja + járulékok, friss házasok adókedvezmény, családi adókedvezmény értéke, egyéb adókedvezmények, adókedvezmények összesen, NETTÓ havi bér, MUNKAADÓI OLDAL, szociális házzájárulás, szakképzési hozzájárulás, összes munkaadói teher, összes munkaadói kedvezmény, ÖSSZES MUNKAADÓI KÖLTSÉG, ÁLLAMI OLDAL, ÖSSZES ÁLLAMI EGYENLEG. 

A Bruttó nettó bérkalkulátor jövedelem szja adó excel táblázat lapjának a képe kattintásra itt látható. Az ingyenes bruttó nettó bér kalkulátor excel táblázat két munkalapból áll. Az egyik a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit tartalmazza, így az mindig kéznél van, a másik lap a tényleges számítási oldal, ahol a különféle adatok megadása után a program automatikusan kiszámítja a dolgozót megillető, kézben maradó jövedelem nagyságát. Bruttó nettó bérkalkulátor számító praktikus kis excel táblázat vállalkozásoknak.

A táblázatba a cég neve, a dátum, a dolgozó neve is beírható, egy szokásos A4 lapként kinyomtatható, aláíratható, így akár bizonylatként, dokumentációként is lehet használni.

KÉSZÍTÉS

.
.
.
.
.

CIKKEK

.
.
.
.
.

FÜGGVÉNYEK

.
.
.
.
.

Ingyenes és letölthető itt is, egyből használható, a fájlra kattintva megnyílik a bérkalkulátor excel táblázat program. Grátisz rendszerek, bruttó nettó kalkulátor, bér kalkulátor, szabadság tervező naptár, szabadság kalkulátor, munkaidő nyilvántartó elektronikus jelenléti ív, üzleti terv készítés, excel táblázat programok, értékesítési, vezetői kimutatások, hasznos és hatékony üzleti megoldások kisebb-nagyobb cégeknek, vállalkozásoknak, intézményeknek.

telefon: 06 30 409 2113    Hasznos megoldások pénzügynek, értékesítésnek, vezetésnek.

Bruttó nettó bérkalkulátor jövedelem számítás

A bérkalkulátor excel táblázat program ingyenes, szabadon letölthető és használható.

LETÖLTÉS

Számítási eljárás a vonatkozó jogszabályi előírások alapján

 

A jövedelem számításának alapja a munkaadó által kifizetett bér, a kalkuláció. Tájékoztató adatok. Kérésre az aktuális évre is elkészítjük.

2020-ban a bruttó minimálbér 160.920 Ft. Bruttó nettó kalkulátor. 

A MUNKAVÁLLALÓT TERHELŐ TÉTELEK

A kifizetett bruttó bér összegéből levonásra kerülő adó és járulék tételek, az állam felé fizetendő:
– 15% személyi jövedelemadó
– 7% egészségbiztosítási járulék (4% természetbeni + 3% pénzbeli járulék)
– 10% nyugdíjbiztosítási járulék
– 1,5% munkaerő piaci járulék

A bruttó bérből számított jövedelemadó értékét csökkentő, a nettó bért növelő adókedvezmények:
+ Friss házasok kedvezménye 5000 Ft, 24 hónapon belüli házasság, és az egyik fél első házassága esetén.
+ Családi adókedvezmény: a családi adókedvezmény: 1 gyermek után 10.000 Ft, 2 gyermek után gyerekenként 20.000 Ft, 3 vagy több gyermek esetén gyerekenként 33.000 Ft vehető igénybe.
A családi adókedvezmény kiszámításánál a bruttó bér után számolt személyi jövedelemadóból levont, még ki nem merített kedvezmény összeg az egészségbiztosítási járulék 4%-os természetbeni járulékából is levonható, a 10%-os nyugdíjjárulékból, és a 3%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulékból is levonható, ameddig tart az adókedvezmény értéke. Ezáltal növekszik a nettó bér összege.

A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÉTELEK

A kifizetett bruttó bér után számított, a munkáltató által az állam felé fizetendő plusz tételek:

– 19,5% szociális hozzájárulási adó
– 1,5% szakképzési hozzájárulás

Néhány gondolat a bruttó nettó bérek értékéről, hatásáról.

Érdekes és fontos piaci változás, hogy amíg a 90-es években elsősorban a termék és a szolgáltatás minősége, ára határozta mag a cégek piaci verseny helyzetét, addig ma már a keményebb piaci versenyben sokkal nagyobb mértékben számít az emberi erőforrás által hozzáadott érték, a munkatársak tudása, munkája. Mást mutat így a bruttó nettó kalkuláció is.

A 90-es években:
– márkák
– technológia
– befektetett eszközök
– munkatársak

Napjainkban:
– munkatársak
– vevők
– folyamatok
– márkák

Bruttó, nettó, bér, jövedelem, adó, munkaviszony, vállalkozás.

 

Mi most elsősorban a munkaviszonyból számazó jövedelemmel foglalkozunk, legtöbbünket ez érinti közvetlenül. Azonban érdemes néhány szót szólni a nem munkaviszonyból származó jövedelmekről is. A fogalmak itt kicsit másképp alakulnak, elsősorban bevételről beszélünk, azután a bevétellel szemben elszámolható különböző költségekről, és így képződik a jövedelem adó alapja, ami után az érintett jogszabály előírásai szerint kell számolni a jövedelemadót, az esetleges kedvezményeket, és ezek után beszélhetünk nettó jövedelemről, ami konkrétan a kezünkben marad, amit felhasználhatunk. Ilyen értelemben bruttó nettó jövedelem kalkuláció. 

A jogszabály vonatkozó része, és a számítási metódus más és más, a bevétel forrásának függvényében is. Az adó, az adó fizetés szinte mindenhol szigorú elvek szerint megy, kiemelt fontosságú az állam számára, és helye és ideje és módja válogatja, de valamilyen mértékben valóban helyes része a társadalmi köztehetviselésnek. A törvény megkülönbözteti a bruttó nettó kalkuláció különféle eseteit, különbözik, ha lakás kiadásból származik a jövedelem, más, ha munkaviszonyból, más, ha a részvényeink utáni osztalákból, és megint más, ha a vállalkozásunkból kivett nyereségről van szó. Ez mind bruttó nettó kalkuláció, de jelentősen különbözik a szisztéma, a % mértéke, és számítása.

Jogszabály a személyi jövedelem adóról. Bruttó nettó kalkuláció.

Részletek a 1995. évi CXVII. törvény szövegéből.

Részletek a 1995. évi CXVII. törvény szövegéből. 

… 2. § (1) A törvény hatálya a magánszemélyre, annak jövedelmére, és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki. …

Esetünkben ez elsősorban a munkaviszonyból származó bér kalkulációja.

… (2) Bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában – pénzben (e törvény alkalmazásában ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is), és/vagy nem pénzben – mástól megszerzett vagyoni érték…

Ez a főszabály, de vannak esetek, amiket nem tekinthetünk bevételnek, így nem számít bele a bruttó nettó jövedelem kalkulációjába.

 … 4. § (1) *  Jövedelem a magánszemély által más személytől megszerzett bevétel egésze, vagy a bevételnek e törvény szerint elismert költséggel, igazolás nélkül elismert költséggel, vagy átalányban meghatározott költséggel csökkentett része, vagy a bevétel e törvényben meghatározott hányada, kivéve, ha a bevételt a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. Bármely költség csak egyszeresen, egy alkalommal és – az e törvényben meghatározott kivételekkel – legfeljebb a bevétel mértékéig vehető figyelembe. Igazolás nélkül elismert költség a ténylegesen felmerült és igazolt kiadás érvényesítése helyett jogszabályban meghatározott mértékig számolható el azzal, hogy ezt a költséget ilyen esetben teljes egészében elszámoltnak kell tekinteni. Átalányban vagy a bevétel hányadaként meghatározott jövedelem/költség esetén a bevétel más költséggel nem csökkenthető. …

Miután meghatározásra került, hogy mi a bevételünk, a jövedelmünk alapja, akkor jön maga az adó, a kalkuláció fontos tényezője.

 … 8. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adóalap 15 százaléka. …

A bruttó nettó kalkuláció alapján kiszámított adó összegét pedig minden évben be kell vallani, és be kell fizetni

Adófizetés 

15. § (1) A magánszemély adóévi bevétele alapján meghatározott jövedelmet terhelő adót – az adóévi bevétele után általa megfizetett, valamint a kifizető, a munkáltató által megfizetett (fizetendő) adóelőleg és adó beszámításával megfizeti. …

A bruttó nettó kalkulációban érvényesíthető adókedvezmények köre is tágas, tevékenységekkel, egészségi állapotokkal, egyéb szempontokkal finomítható az adó mértéke .

Tevékenységi kedvezmények  

39. § (1)  Az összevont adóalap adóját csökkenti a tételes költségelszámolást, vagy a 10 százalék költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó éves jövedelme adójának, valamint, ha tételes költségelszámolást alkalmaz, a könyvelői díjkedvezménynek az együttes összege, de legfeljebb 100 ezer forint (őstermelői adókedvezmény). Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek fizetett, számlával igazolt díj vehető figyelembe, de csak olyan arányban, amilyen arányt a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem az összevont adóalapon belül képvisel. Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani, hogy meg kell határozni az összevont adóalap adóját e jövedelemmel együtt és nélküle is, és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a magánszemély adóbevallásában feltüntesse a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát. Az e bekezdés alapján érvényesített kedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy halászati csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. …

És persze sok speciális szabályozás is része a bruttó nettó kalkulációt meghatározó jogszabálynak, a bérrel, a kiegészítő tételekkel kapcsolatban is vannak ilyen megkötések. 

… A munkáltató a munkavállaló részére béren kívüli juttatásokat nyújthat, ezek lehetnek természetbeniek, illetve pénzbeliek. Ezeket bizonyos határig a munkáltató az adójából leírhatja, azaz adómentesek és a munkavállalónak sem kell adóznia utánuk, mivel nem számítanak jövedelemnek. Ha a béren kívüli juttatás összege átlépi az adómentesség határát, jövedelemnek számít, így éppen olyan adó- és járulékfizetési kötelezettség vonatkozik rá, mint a munkabérre és az adóbevallásban is meg kell jelennie. A munkáltató ebben az esetben munkaadói járulék, társadalombiztosítási járulék és szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett. A munkáltatót jogszabály kötelezi arra, hogy meghatározott mértékig megtérítse a munkába járás költségeit (pl. bérlet formájában), illetve a munkavégzéshez szükséges védőfelszerelés, munkaruházat költségeit. … (www.jogszabalykereso.hu)

Visszatérve a munkáltatótól származó jövedelemre, a bruttó nettó kalkulátor táblázatot itt találjuk lent. Ennek segítségével kiszámolhatjuk a havi pénzünket, egy állás változtatás esetén a megajánlott bér nettóját, illetve azt, hogy mennyit kérünk az adott munkához, pozícióhoz. 

Sorozatunk darabjai a mindennapi munkával kapcsolatos excel táblázatok. Szervezeti, üzleti feladatok megoldásához, melyek mindenk vállalkozás számára aktuálisak, és hasznosak lehetnek.

Bruttó nettó kalkulátor szja jövedelem számítás

A bérkalkulátor excel táblázat program szabadon letölthető és használható.

LETÖLTÉS

Üzleti terv készítő pénzügyi táblázat a sikeres elgondolásokhoz, a szabadság nyilvántartás, szabadság tervező naptár a jó áttekinthetőséghez, szabadság kalkulátor a munkaviszonyban biztosított napok kiszámításához, és most a bruttó nettó bérkalkulátor a havi jövedelem, az éves jövedelem meghatározásához .

Bruttó nettó bérkalkulátor excel táblázat letöltés szövegtömb. Ingyenes, letölthető, felhasználható. EXCEL táblázat készítés, hasznos megoldások vállalkozásoknak. számlák, pénzügyek, utalások, értékesítés, ajánlatok késztése és nyilvántartása. BRUTTÓ NETTÓ BÉRKALKULÁTOR excel táblázat. SZJA, jövedelem adó számítás.  EXCEL TÁBLÁZAT KÉSZÍTÉS. Hasznos üzleti tanácsadás mindig üzleti szemmel. bérkalkulátor a jövedelem, az szja kiszámításhoz. Bruttó nettó bérkalkulátor program. Alapvető dolog mindenki számára hogy tudja a várható jövedelmét. MEGÉLHETÉS, KÖLTSÉGEK FIZETÉSE. Fontos a cég és a dolgozó számára is a BÉR nagysága és kötelezó is kiszámolni minden hónapban. Nem mindegy, hogy mennyi PÉNZ marad a kézben, nem mindegy, hogy mekkora a tiszta jövedelem.  HAVI BÉRKALKULÁTOR. Jöhet egy állás ajánlat, egy tájékozódás. MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM számítása. Ez egy bruttó nettó bérkalkulátor jövedelem számításhoz való táblázat. JOGSZABÁLY ALAPJÁN számolja a kézben maradó nettó fizetést. A  számítása : havi bruttó bér, éves bruttó bér, nettó bér, adóalap, csökkentő tényezők, kedvezmények, számított szja 15%, nyugdíjbiztosítási járulék 10%, azután van a egészségbiztosítási járulék pénzbeni 3%, egészségbiztosítási járulék természetbeni 4%, munkaerő piaci járulék 1,5%, ezek a dolgozót terhelő járulékok összesen. SZJA JÖVEDELEM ADÓ értéke 15%. Az alakalmazotti jövedelem számítására. Munkavállalóknak és munkaadóknak is. A letölthető kalkulátor táblázat  a  cégnév, a dolgozó neve kitöltése után kinyomtatható, aláíratható, bizonylatként is használható. A bruttóból a nettó értékét növelik az adókedvezmények. Friss házasok adókedvezménye, családi adókedvezmény gyermekek száma. A munkaadót terheli a szociális hozzájárulás és a szakképzési hozzájárulás. EXCELMESTER .  PROFESSZIONÁLIS EXCEL táblázatok készítése, operatív rendszerek, minden ami a hatékony napi munkához kell egy vállalkozásnak.  Szabadság tervező naptár, szabadság nyilvántartó naptár, munkaidő nyilvántartó elektronikus jelenléti ív, és nagy rendszerek pénzügynek, értékesítésnek, vezetésnek.