3.11.1 Táblázatok kezelése txt. Excel és Word táblázatok készítése. – szamalk

 

direkt link: 3.11.1 Táblázatok kezelése m pdf

“… A mai szövegszerkesztőket már ki-egészítették táblázatkészítő műveletekkel, melyek a formázási lehetőségekkel együtt igen színvonalas táblázatok készítését teszik lehetővé. … Olyankor célszerű szövegszerkesztövel készíteni egy táblázatot, amikor a táblázatot csupán formai megjelenítésre használjuk, és nem tartalmaz bonyolult számításokat. Amennyiben a táblázatot alapvetően számítások elvégzésére használjuk, akkor táblázatkezelö eszközt használjunk, és az azzal elkészített táblázatot illesszük a dokumentumba. … “

Szöveges változat

Táblázatok kezelése   Szövegszerkesztés
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság

Táblázatok kezelése

Táblázat beszúrása, létrehozása

A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már kiegészítették táblázatkészítő műveletekkel, melyek a formázási lehetőségekkel együtt igen színvonalas táblázatok készítését teszik lehetővé.

A táblázatban szereplő szövegek, adatok egy egységet képeznek, így olyan parancsokat is végrehajthatunk, melyek az egyes adatok közti összefüggésekre épülnek. Ilyen parancs lehet az adatok nagyság szerinti rendezése. A táblázat legkisebb egysége a cella. A táblázatok cellái több bekezdést is tartalmazhatnak, így nagyon sok olyan lehetőséget, illetve formázást használhatunk egy cellában, mely a bekezdésekre jellemző.

A táblázatok kezelésére szolgáló parancsokat a Táblázat menüből érhetjük el.

Táblázatokat háromféleképpen készíthetünk: Rajzolással (Táblázat/Táblázat rajzolása); a Táblázat/Beszúrás/Táblázat menü segítségével; az eszköztár Táblázat beszúrása gombjával.

1. ábra Táblázat kezelése menüből

Egy táblázat készítésekor meg kell határoznunk a táblázatban szereplő oszlopok és sorok számát. Ezek a számok a táblázat készítése során módosíthatók, így lehetnek eltérő cellaszámú sorok is.

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 1

2. ábra Táblázat oszlopainak és sorainak számát ebben az ablakban adhatjuk meg

A táblázatok egyik előnye, hogy tetszés szerint keretezhetjük, színezhetjük, formázhatjuk. A Word a táblázatok formázására különböző előre elkészített formátumokat is tartalmaz.

A táblázatkezelő alkalmazások (pl. Excel) sokkal többféle lehetőséget tartalmaznak, mint a szövegszerkesztők, és fordítva is igaz az állítás. A szövegszerkesztők táblázatkészítője is tartalmaz olyan lehetőségeket, melyeket a táblázatkezelők nem tudnak. Ezért egy táblázatos feladat elkészítése előtt döntsük el, hogy a feladat megoldásához melyik lesz a megfelelő eszköz!

Olyankor célszerű szövegszerkesztővel készíteni egy táblázatot, amikor a táblázatot csupán formai megjelenítésre használjuk, és nem tartalmaz bonyolult számításokat. Amennyiben a táblázatot alapvetően számítások elvégzésére használjuk, akkor táblázatkezelő eszközt használjunk, és az azzal elkészített táblázatot illesszük a dokumentumba. Célszerű akkor is táblázatkezelő alkalmazást használni, amikor a táblázatunk nagyon nagy méretű.

A táblázat cellái között a Tab billentyűvel tudunk előre mozogni, és a Shift+Tab billentyűkkel vissza. Ha a Tab billentyűt a táblázat utolsó cellájánál nyomjuk le, akkor egy új táblázatsort hoz létre a szövegszerkesztő.

3. ábra Táblázat alapformája

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 2

Egy táblázatban kijelölhetünk egy cellát, cellatartományt, oszlopokat és sorokat. Egy cella kijelöléséhez álljunk a cella elejére úgy, hogy a szövegkurzor egy balra felfelé mutató nyíllá alakuljon át, ezután kattintsunk a cellára! Több cella kijelöléséhez álljunk az első kijelölendő cellára! Nyomjuk meg a bal egérgombot, és húzzuk az egeret az utolsó cellára!

4. ábra Cellák (sorok) kijelölése

Oszlop kijelöléséhez álljunk a táblázat fölé úgy, hogy egy lefelé mutató fekete nyíl jelenjen meg. Ezután kattintsunk a bal egérgombbal!

5. ábra Oszlop kijelölése

A teljes táblázat kijelöléséhez használjuk a Táblázat/Kijelölés/Táblázat parancsot!

A cellákba ugyanúgy írhatunk szöveget, és azt ugyanúgy formázhatjuk, mintha önálló bekezdés lenne. A cellákba könnyedén írhatunk szöveget vagy számokat. Egyszerűen csak álljunk a megfelelő cellába, és már gépelhetünk is.

6. ábra Egy kitöltött táblázat

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 3

Oszlopok, sorok, cellák beszúrása

Ha újabb oszlopot szeretnénk beszúrni a táblázatba, akkor első lépésként ki kell jelölni azt az oszlopot, amelyik elé/mögé egy újabbat szeretnénk beszúrni. A Táblázat menü Beszúrás parancsánál most már aktív az Oszlopok balra és az Oszlopok jobbra parancs. A megfelelőt válasszuk ki, és meg is jelenik a megfelelő helyen az üres oszlop. Új sort ugyanígy lehet beszúrni, csak a kijelölés után logikusan a menüben a Sorok fölé és a Sorok alá parancs lesz aktív.

Ha törölni szeretnénk oszlopokat és sorokat a táblázatból, jelöljük ki a törlendő elemeket, majd jelenítsük meg a helyi menüt. Adjuk ki az Oszlopok törlése parancsot! A kijelölt oszlopok eltűnnek a táblázatból. Sorok törlése hasonló módon történik. Ugyanezt megtehetjük menüből is. Jelöljük ki a törlendő oszlopot/sort/cellát. A Táblázat/Törlés parancsnál válasszuk ki a megfelelőt, majd nyomjuk meg az OK gombot.

Ha a táblázatunkban utólagosan törölni szeretnénk egy cellákat elválasztó vonalat (cellákat akarunk összevonni), nagyon egyszerűen megtehetjük a radír segítségével. A Táblázatok és szegélyek eszköztáron található egy Radír kétállapotú gomb, amelynek segítségével elvégezhetjük ezt a feladatot. Ugyanezt megtehetjük menüből is. Jelöljük ki az összevonandó cellákat, a Táblázat/Cellák egyesítése paranccsal végrehajthatjuk az utasítást.

Előfordulhat, hogy a táblázat készítése közben derül ki, hogy szükség van még egy cellára, esetleg jó lenne egy cellát felosztani oszlopokra és sorokra. Lehetőség van egy cella/több cella jobbra tolására, illetve cella/cellák eltolására lefelé. Jelöljük ki azt a cellát/azokat a cellákat, amelyik/amelyek mozgatására szükség van. A Táblázat/Beszúrás/Cellák parancsnál jelöljük be a nekünk megfelelőt, majd nyomjuk meg az OK gombot.

7. ábra Cellák beszúrása ablak

Ha egy cellát kell felosztanunk sorokra és oszlopokra, jelöljük ki a felosztandó cellát/cellákat. A Táblázat/Cellák felosztása parancsnál adjuk meg, hogy hány oszlopból és sorból álljon a cella, majd nyomjuk meg az OK gombot.

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 4

8. ábra Cellák felosztása ablak, illetve egy felosztott cella

Méretezés, szegély és mintázat

A Wordben is lehetőség van a táblázat csinosítására : a méretezésre, szegélyek és mintázat beállítására. Jelöljük ki a táblázatot és válasszuk a Táblázat/Táblázat tulajdonságai parancsot! A következő ablak jelenik meg:

9. ábra Táblázat tulajdonságai ablak

Mindegyik fülön beállíthatjuk a méretet (táblázatnál, oszlopnál és cellánál a szélességet, sornál a magasságot). A táblázatnál és a cellánál az igazítást is beállíthatjuk. Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 5

6 Táblázatnál azt, hogy hol helyezkedjen el: balra, középre vagy jobbra, cellánál pedig azt, hogy a cellatartalom függőlegesen hová kerüljön: felülre, középre, balra. A táblázat szegélyét és mintázatát a Táblázat fül Szegély és mintázat gombjával állíthatjuk be. Ez teljesen azonos az Excel megfelelő ablakával: beállítható a szegély vastagsága, színe, típusa, az, hogy hol legyen a táblázatban szegély.

Konvertálás, sorba rendezés

A konvertálás segítségével szöveget táblázattá, illetve táblázatot szöveggé alakíthatunk át bizonyos szabályok betartásával. Például egy tabulátorokkal elkészített oszlopos elrendezést nagyon könnyen táblázattá alakíthatunk. Jelöljük ki az átalakítandó szöveget. A Táblázat/Konvertálás/Szöveg táblázattá parancs megjelölésével a következő ablak jelenik meg:

10. ábra Konvertálás; Szövegből táblázat ablak

Adjuk meg az oszlopok, sorok számát (ezt a kijelölt szövegben előtte nézzük meg), a méretezés típusát (ezen később a már ismertetett módszerekkel változtathatunk), majd a Cellahatárolónál jelöljük be a megfelelő módot (ez most a Tabulátorjel). Ha mindent rendben találunk, az OK gomb megnyomásával kész is a táblázat.

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 6

11. ábra Tabulált szöveg és az abból konvertált táblázat

Táblázatból ugyanezzel a logikával lehet szöveget előállítani:

12. ábra Táblázat konvertálása szöveggé pontosvessző cellahatárolóval

A sorba rendezés segítségével különböző kritériumok alapján sorba rendezhetjük szövegünket. Ez nagyon hasznos lehet például nevek listájánál. Még csak nem is kell táblázatban lennie a szövegünknek, elég, ha bekezdéssel választjuk el egymástól a sorba rendezendő szövegrészeket. Ha ez megvan, akkor jelöljük ki a sorba rendezni kívánt szöveget. A Táblázat/Sorba rendezés parancs bejelölésével a következő ablak jelenik meg:

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 7

13. ábra Sorba rendezés, Szöveg rendezése ablak

A Rendezés legördülő ablak a Bekezdést és a Mezőt kínálja fel. (Ez utóbbi akkor kell, ha szövegünk nem bekezdéssel van elválasztva, hanem Tabulátorral, pontosvesszővel vagy más jellel. Ekkor az Egyebek gomb megnyomásával állíthatjuk be a megfelelő jelet.) A Formátum lehet szöveg (pl. névsor), szám (pl. áru ára) vagy dátum (pl. születési év). Beállíthatjuk, hogy csökkenő vagy növekvő sorrendbe rakja az adatokat, mindössze a megfelelő rádiógombot kell bejelölni. Ha mindezzel megvagyunk, az OK gomb megnyomása után kész a sorba rendezett szövegünk. 

14. ábra Lista sorba rendezés előtt és után

Automatikus táblázatformázás

A szövegszerkesztők rendelkeznek előre elkészített táblaformátumokkal, melyek használatával jelentősen leegyszerűsödik a táblázatok formázása. Egyszerűen egy listából kiválasztjuk a nekünk legjobban tetsző sablont, és a szövegszerkesztő automatikusan átformázza a táblázatot a sablonnak megfelelően. A feladat végrehajtásához adjuk ki a Táblázat/Automatikus formázás… parancsot!

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 8

15. ábra Automatikus formázás

A megjelenő ablakban válasszunk ki egy formátumot! A Minta mutatja a kiválasztott formátumot. Az Alkalmaz gomb lenyomása után a táblázat automatikusan felveszi a kiválasztott formát. Az eszköztáron található Táblázatok és szegélyek ikon bejelölésével az alábbi két ikonnal is találkozhatunk:. Az egyik az oszlopok magasságát, a másik sorok szélességét állítja azonos méretűre.